Nudging en Guided Advice: Wat is Nudging?

sep 20, 2022

Wat is nudging precies? De term Nudge komt uit de gedragswetenschap en werd breder verspreid na het gelijknamige boek van Thaler en Sunstein uit 2008. Zij definiëren een nudge als “elk aspect van de keuzearchitectuur dat het gedrag van mensen op een voorspelbare manier verandert zonder opties te verbieden of hun economische prikkels significant te veranderen. Om als een nudge te gelden, moet de interventie gemakkelijk en goedkoop te vermijden zijn.” Belastingen, boetes, wetten en verplichtingen kunnen niet vermeden worden en tellen daarom niet als nudge. Iemand die een ‘nudge’ krijgt, moet nog steeds een keuze kunnen maken. Thaler en Sunstein hebben het in dat verband vaak over keuzearchitectuur. We maken elke dag duizenden keuzes. Degenen die verantwoordelijk zijn voor het begeleiden of sturen van die keuzes kunnen nudges hiervoor gebruiken – bij voorkeur ten goede.

Bijna net zo belangrijk als de term nudge is de term sludge. Sludge is het tegenovergestelde van nudge. Het is alles wat je tegenhoudt om (de juiste) keuzes te maken. Denk aan bureaucratie, administratieve rompslomp, verwarring en complexiteit.

Financieel advies

Nudging is vooral nuttig in situaties waarin mensen essentiële beslissingen moeten nemen over complexe zaken. De meeste mensen hebben heel weinig kennis van financiële producten. En meestal hebben ze er ook weinig belangstelling voor. Toch zijn beslissingen over financiële producten heel belangrijk voor hun financiële welzijn. Niet voor niets komen de meeste voorbeelden in het boek van Thaler en Sunstein uit de financiële dienstverlening. Je kunt denken aan keuzes rond pensioensparen, het afsluiten van verzekeringen, het kiezen van beleggingsfondsen en het kiezen van een hypotheekvorm.

Financiële gezondheid wordt bereikt door verstandige financiële keuzes te maken. Mensen moeten die zelf maken. Als financieel adviseur kun je niet meer doen dan informeren en adviseren. De actie is aan de persoon zelf. Ze moeten kiezen, het formulier ondertekenen en het geld storten. Als financieel adviseur sta je in dit proces voor een paar uitdagingen.

  • Zoals gezegd weten mensen heel weinig over financiële producten. Valse prikkels en onzichtbare verliezen zijn niet ongewoon, zoals moeilijk herkenbare kostenstructuren of indrukwekkende maar niet zomaar te herhalen historische resultaten.
  • Voor de meeste mensen winnen korte-termijn-voordelen het van lange-termijn-voordelen. Nu minder uitgeven om later van een comfortabel pensioen te kunnen genieten is gewoon niet zo leuk. 
  • De behoeften en interesses van mensen veranderen in de loop der jaren. Een stel zonder kinderen heeft bijvoorbeeld andere prioriteiten dan een stel mét kinderen.
  • Zelfs als de wensen of doelen hetzelfde blijven, moeten financiële producten worden aangepast, zoals het aanpassen van de beleggingsallocatie op basis van de beleggingshorizon. 

De financieel adviseur en nudges 

Nudges helpen de financieel adviseur om de klant te activeren. Ze maken het gemakkelijker om de juiste keuze te maken. Ze vervangen niet het werk van een goede financieel adviseur. Omdat het bepalen van de ‘juiste keuze’ moeilijk en voor iedereen anders is, kan de financieel adviseur van enorme waarde zijn in dat proces. Maar als het gaat om het vaststellen van een behoefte aan financiële begeleiding, het stimuleren van besluitvorming en het ondernemen van actie, kunnen nudges het werk van een financieel adviseur veel gemakkelijker maken. Als de verstandige optie duidelijk is, kunnen ze helpen om de klant tot actie aan te zetten. Als de verstandige optie niet zo vanzelfsprekend is, kunnen nudges de klant stimuleren om in ieder geval een weloverwogen beslissing te nemen.

Geautomatiseerde nudges

Tot slot kunnen we niet voorbijgaan aan een grote uitdaging voor de meeste financiële adviseurs: uiteindelijk zijn ze ook maar mensen. Adviseurs zijn vaak verantwoordelijk voor een aanzienlijk aantal huishoudens. Het is moeilijk om alle prioriteiten en bijzonderheden van honderden dossiers te onthouden. Geautomatiseerde nudges kunnen een grote hulp zijn bij het dragen van die verantwoordelijkheid. Zonder te concurreren met de adviseur of de menselijkheid uit het adviesproces te halen, kunnen nudges financieel advies efficiënter, prettiger en gemakkelijker maken.

Dit is deel 1 van 3 in de serie Nudging en Guided advice. Lees meer over de verschillende soorten nudges en gedragspatronen die een rol spelen in deel lI van deze trilogie

Als je meer wilt weten over hoe we nudges kunnen ondersteunen met Rulecube, vraag dan vandaag nog een demo aan.

Read more