De adviescyclus slimmer ingericht

jul 18, 2023

Met het wegvallen van provisie op hypotheken ontstond een nieuwe dynamiek in financieel advies. De consument kreeg een factuur voor de geleverde diensten. Daar moet een waarde tegenover staan, een waarde die de consument ervaart en waar hij voor wil betalen. Commerciele bedrijven voeren ondertussen de verwachting van de consument verder op. Die verwachtingen liggen op het vlak van communicatie, service, zelf-service, proactiviteit en bovenal kwaliteit.

Dalende inkomsten

Tegelijk viel het nivelleringsprincipe weg: vergoeding voor hypotheekadvies en onderhoud werd niet meer gebaseerd op de hoogte van de hypotheek, maar op het aantal geleverde uren. Een nieuwe situatie ontstond waarin de lat hoger ligt dan ooit, maar de inkomsten dalen.

Zorgplicht

Die lat ligt niet alleen hoger voor het initiële advies. De adviseur moet ook daarna zorgdragen voor de klant. Dat moet van rechtswege maar ook om te zorgen dat de klant niet bij een volgende adviesvraag naar een andere financieel adviseur gaat. De portfeuille moet worden bewaakt.

Onmenselijke taak

Kortom, de adviseur moet meer doen in minder tijd, voor minder geld en mag daarbij eigenlijk geen fouten maken. De enige manier om dat te realiseren is door de volledige adviescyclus zo veel mogelijk te automatiseren en het zo noodzakelijke menselijke werk zo veel mogelijk te ondersteunen. Alleen zo is het proces efficiënt en is groei haalbaar.

Drie elementen

De manier om die onmenselijke taak haalbaar te maken is door drie elementen te combineren: data, (reken)regels en proces.

Data

Het gaat hier niet om een enkele data-set, maar om het samenbrengen van verschillende data: klantdata, brondata, geldverstrekkers-data, externe data. Maar ook berekende data, die het resultaat kunnen zijn van complexe financiële planningsberekeningen.

Regels

Ook regels kunnen verschillende vormen hebben: berekeningen, beslisregels, analyse met behulp van AI. De basis voor deze regels zijn wet- en regelgeving, cultuur maar ook positionering. Want met regels bepaal je hoe je omgaat met klanten, welke service je aanbiedt en dus op basis van welke regels je je klant bedient.

Proces

Data en regels zijn niets zonder handelingen: proces is dan ook het derde element. Jouw unieke proces bepaalt hoe je je klant benadert in welke situatie.

Waar Data, Regels en Proces samen komen, vind je slimme financiële dienstverlening.

Slimme adviescyclus

De slimme adviescyclus bestaat uit drie fasen:

  • Guided advice
  • Prevalidatie
  • Actief klantbeheer

De gedachte achter de slimme adviescyclus is niet om de financieel adviseur te vervangen voor intelligente software. Het is eerder om de adviseur beter en efficiënter te ondersteunen.

Dat ondersteunen van de adviseur – of natuurlijk de binnendienstmedewerker – kan in de vorm van notificaties tijdens het persoonlijke klantcontact. Maar het is ook mogelijk om de ondersteuning juist digitaal te doen via een klantportaal of via communicatievormen als SMS of email.

Verschuiving van de rol van de adviseur

Digitale ondersteuning in de vorm van informatievoorziening en eventueel een zelf-service portaal lijkt in het nadeel van de adviseur. Wat de klant zelfstandig doet, levert immers geen betaalde adviesuren op. Maar door de adviescyclus slim in te richten, zorg je er voor dat je efficiënter en minder foutgevoelig werkt. En je verlegt de focus van de menselijke betrokkenheid van administratieve, rekenkundige taken naar echt menselijk contact.

Het is juist de emotie rond financiële zaken waar de adviseur het verschil kan maken: afwegen van risico versus rendement, het benoemen van de emoties rond geld, het vertalen van toekomstplannen en wensen naar concrete geld-doelstellingen, het begeleiden van keuzes. Daar kan een adviseur echt onderscheidend zijn en echte waarde toevoegen.

Door de toegevoegde waarde van de adviseur te benadrukken en andere processen zo efficiënt mogelijk in te richten ontstaat een andere beleving van de adviesfactuur. De adviseur heeft meer tijd om echte aandacht aan de klant te besteden. Het toch al onzichtbare werk wordt verlicht en voor een deel geautomatiseerd. Wanneer de slimme adviescyclus goed wordt ingericht levert die daarnaast ook nieuwe adviesgesprekken op. Kortom, de adviseur gaat minder administreren en meer adviseren.

Wil je meer weten over de mogelijkheden van Slim financieel advies? In een persoonlijke demo gaan we in op jouw unieke kansen. Vraag een demo aan via de knop hieronder.

Read more