Lessen uit de pilot met reverse designing

jun 18, 2024

Onze pilot met reverse designing is leuk en leerzaam geweest. In het begin zorgde onze focus op het oplossen van een concreet probleem ervoor dat we onze doelgroep effectief konden benaderen. Maar naarmate we verder kwamen in het project, ondervonden we zowel nadelen als voordelen. Dit zijn onze belangrijkste inzichten.

Het “Waarom” begrijpen

Onze verschuiving van een IT-gerichte naar een bedrijfsgerichte aanpak bleek zinvol. Door prioriteit te geven aan het zakelijke perspectief gingen we effectiever om met besluitvormers. Deze aanpak benadrukt het belang van het duidelijk communiceren van het doel en de waarde van ons product, niet alleen de technische aspecten. Dit versnelde de ontwikkeling drastisch. Het inlossen van de belofte was zo’n duidelijk doel dat het ons zeer effectief maakte.

Belang van naamgeving

De werktitel “Excel-killer” droeg onze missie goed over, maar miste een positieve toon. Het hernoemen naar “Rulecube Forms” sloot beter aan bij ons bedrijfsgerichte verhaal. In een reverse designing project is het goed om je ervan bewust te zijn dat ‘interne’ werktitels niet zo intern zijn als in andere projecten. In de toekomst zouden we daar meer rekening mee houden.

Complete communicatie

Een terugkerende uitdaging was ervoor te zorgen dat ons publiek de volledige scope van het Rulecube aanbod begreep. Het reverse engineering proces gaf ons haarscherpe focus. Maar we moesten onszelf er ook aan herinneren om het complete Rulecube verhaal te vertellen, inclusief alle mogelijkheden die we al binnen het platform hebben. Niet alleen de nieuwe dingen.

Verwachtingen van de klant

Terwijl we aan Rulecube Forms schaafden, erkenden we de voortdurende behoefte aan verbetering en feedback van de gebruikers. Dit iteratieve proces is essentieel voor het waarborgen van relevantie. Hierdoor krijgen we feedback van de klant in een veel vroeger stadium van de ontwikkeling, maar heeft de klant ook verwachtingen. Dit leidt ook tot een type werkstress dat meestal alleen optreedt bij live producten. Het is belangrijk om dit in goede banen te leiden en ervoor te zorgen dat het het creatieve denken niet in de weg staat.

Concluderend onderstreepte de reverse designing pilot het belang van duidelijke communicatie, passende naamgeving en uitgebreide storytelling bij productontwikkeling. De hamvraag is natuurlijk ‘zouden we deze aanpak nog een keer gebruiken? We zullen zeker aspecten van dit proces meenemen om onze huidige manier van werken te verbeteren, zoals het definiëren van het ‘waarom’ van het project voordat we iets anders doen. Maar met andere aspecten zouden we waarschijnlijk wat terughoudender zijn, gewoon om de werkdruk van het team in balans te houden. We vonden het wel heel leuk om jullie mee te nemen op onze reis en het heeft tot veel leuke en interessante gesprekken geleid!

Read more