Hyper-agility: wendbaarder dan alleen agile

mrt 8, 2022

Eenvoudig gezegd? Agile is gewoon niet snel genoeg. Agile is al enkele jaren de standaard in de wereld van softwareontwikkeling. Zoals Teamhood in dit artikel beschrijft, is Agile enorm geëvolueerd sinds het eerste manifest in 2001. Maar zoals klanten ons dagelijks vertellen: Agile is gewoon niet snel genoeg. Als ze agile zeggen, bedoelen ze de op scrum gebaseerde manier van werken. De meeste organisaties gebruiken sprints van twee weken.

Kortere sprints leiden ertoe dat men te veel tijd besteedt aan retrospectie en planning. Langere sprints leiden ertoe dat niet vaak genoeg wordt ingezet om de voordelen van de methode te benutten. Maar zelfs twee weken is een lange tijd om te wachten op de invoering van oplossingen en functies die risico’s beperken, compliance bereiken waar die er nu niet is, of commerciële kansen benutten. Eigenlijk wil je vanuit zakelijk oogpunt het moment pakken. Dat moment is nu, niet over twee weken.

Dus wat wil je dan? Om een heel bekend liedje te verwoorden: You want it all, and you want it now! Het is iets wat we super-agility of hyper-agility zouden willen noemen. De term hyper-agility won twee jaar geleden snel terrein, maar verwees meer naar wendbaarheid in elk aspect van de organisatie, zowel zakelijk als IT. Het had dus meer te maken met de mate waarin een organisatie een agile aanpak omarmt dan dat ze nog wendbaarder of sneller werd. Het was SCRUM of SAFe goed uitgevoerd.

Hyper-agilityicoon hyper-agile

Wij verwijzen graag naar hyper-agility als een staat van verhoogde wendbaarheid – het vermogen van een organisatie om in een seconde van richting te veranderen. Bij Rulecube zijn we geïnspireerd door het concept van het ‘Butterfly effect’. Afgezien van een nogal slecht uitgevoerde film met Ashton Kutcher uit 2004, is het ‘Butterfly effect’ een concept uit de chaos theorie dat afgeleid is van het feit dat zelfs kleine dingen zoals het fladderen van de vleugels van een vlinder de loop van een tornado en al zijn nasleep kunnen beïnvloeden. Wij geloven ook dat kleine veranderingen op het juiste moment een enorme impact kunnen hebben. Dat is onze drijfveer om zo wendbaar mogelijk te zijn.

De vraag is: hoe bereik je dat? Er zijn drie fundamentele vereisten voor hyper-wendbaarheid.

1. minimaliseren van belemmeringen binnen je systemen.

De eerste eis is een minimalisering van systeembelemmeringen. Elke verandering die je wilt aanbrengen in je klantreis moet eenvoudig zijn. Het maakt niet uit of de verandering betrekking heeft op je product-propositie, je betaalmethoden, of je stijl van communiceren. Deze veranderingen mogen geen updates van andere systemen vereisen, geen integraties verbreken of – vanuit zakelijk oogpunt – autorisatie nodig hebben van mensen waar de verandering verder geen invloed op heeft.  API versioning, backward compatibility, en no-code configuration dragen bij aan de gewenste situatie.

2. minimaliseren van key man risico.

Hoe meer legacy systemen, hoe meer key man risico er is. Oude code is vaak alleen begrijpelijk voor die ene ontwikkelaar die erbij was toen hij werd geschreven. Dit is een bedreiging voor elke organisatie, maar het is moordend voor een organisatie met een hyper-agile ambitie. Zelfs als de gebruikte technologie geavanceerder is, kennen vaak maar één of enkele mensen de exacte opbouw van processen. Op het moment dat er een wijziging nodig is, kan dit een organisatie verlammen. Grote ontwerpdocumenten helpen niet. Om verlamming te voorkomen moet de architectuur zo strak en zelfduidend mogelijk zijn. Transparante processen, toegankelijke configuratie en goed gedocumenteerde business rules en integraties leiden tot een beter begrip en snellere aanpassing en verandering. Deskundigenwerk moet zo beperkt mogelijk zijn. Naar onze mening betekent dit ook dat organisaties de voorkeur moeten geven aan configuratie boven ontwikkeling.

3. minimaliseren van redundant werk

Niets is frustrerender dan de techniek beschikbaar hebben maar niet kunnen lanceren vanwege blokkerende randvoorwaarden. Deze randvoorwaarden kunnen variëren van communicatie, compliance en gebrek aan documentatie tot API afhankelijkheden. Alles wat strikt genomen een kwestie is van uitvoering binnen een systeem en waarvoor geen menselijke bijdrage nodig is (alles wat niet emotioneel is) kan en moet worden geautomatiseerd, hetzij door systeemautomatisering, hetzij door business rules en procesbeheertooling. Geautomatiseerde systemen die logging, het bijwerken van API’s, het genereren van documentatie en geautomatiseerde testonderdelen mogelijk maken dragen hier aan bij.

Als je belemmeringen, afhankelijkheden van specifieke mensen, en de enorme hoeveelheid administratieve rompslomp in je veranderingsproces elimineert, kun je misschien hyper-agility bereiken. Misschien win je gewoon de race. In welke bedrijfstak je ook zit.

Wil je meer weten?

Neem contact op voor meer informatie over hoe Rulecube bijdraagt aan een hyper-agile organisatie

of Download de brochure (Engelstalig) om je team te informeren over hyper-agility.

Read more