De architectuur van de slimme adviescyclus

aug 1, 2023

Consolideren, verrijken, aggregeren, signaleren

In onze publicaties over de slimme adviescyclus met haar onderdelen Guided Advice, Prevalidatie en Actief Beheer hebben we al aangegeven dat je alle data bij elkaar moet brengen en deze vervolgens moet verrijken met aanvullende brondata. Vervolgens kun je met behulp van berekeningen en beslisbomen signaleren waar een dossier aandacht behoeft. Daar koppel je specifieke processtappen aan. Maar hoe realiseer je dit?

API-based inrichten

Brondata worden nu door een selectie partijen aangeboden, maar het is goed denkbaar dat in de toekomst nieuwe, misschien wel betere databronnen ontstaan. Om te zorgen dat je flexibiliteit en wendbaarheid houdt, koppel je de verschillende databronnen aan jouw architectuur met API-based koppelingen. Hetzelfde geldt voor je fiscale berekeningen, je CRM tooling enz.

Business Rule engine

De business rule engine fungeert binnen deze architectuur als een dirigent: het zorgt er voor dat alle databronnen en tooling op de juiste manier samenwerken en resulteren in een duidelijk, objectief, transparant en toetsbaar proces.

Hieronder zie je de architectuur van de slimme adviescyclus schematisch weergegeven.

Als jij op zoek bent naar hoe je de slimme adviescyclus doorvoert binnen jouw eigen IT landschap, dan denken we graag met je mee. Vraag een persoonlijke demo aan en we kijken samen naar de mogelijkheden. 

Read more