De vier basiselementen van Dynamic Case Management

okt 24, 2023

In onze vorige blog beschreven we wat Dynamic Case Management is en wat de voordelen er van zijn. Maar waar bestaat Dynamic Case Management nou concreet uit?

Dynamic Case Management brengt vier basis elementen bij elkaar:

Mensen

Vaak heeft het dossier – het ‘case’ stukje in Dynamic Case Management – betrekking op mensen. Mensen moeten bijvoorbeeld geïnformeerd worden, een persoonlijke beoordeling doen of een andere taak uitvoeren. We noemen al deze verschillende betrokken personen binnen Rulecube ‘Stakeholders’.

Data

Bij DCM is vaak een enorme hoeveelheid data betrokken, afkomstig uit verschillende databronnen. We maken daarbij onderscheid tussen twee soorten data:

Vluchtige data: dit is data die tijdens het proces gebruikt wordt of geraadpleegd, maar die verder niet meer bij het proces wordt betrokken. Je kunt een database raadplegen om waarden te vergelijken zodat je de waarde van iets in je dossier kunt inschatten. Of je kunt een rentepercentage ophalen om een berekening te maken. Wanneer je deze data eenmaal hebt gebruikt, is die data niet meer relevant, alleen de uitkomst van de actie of de berekening die je er mee hebt gedaan.

Persistente data: dit is data die gedurende je hele dynamische proces relevant blijft. De data is uniek voor jouw dossier en wil je blijvend in je dossier bewaren. Bij vluchtige data gaven we twee voorbeelden. De daar ingeschatte waarde van een object of de met de rente berekende uitkomst wil je waarschijnlijk in je dossier vastleggen.

Persistente data kan nog wel veranderen. Zo kan de aanvraagstatus van je dossier ook een datapunt zijn. In het begin is die status nog ‘in behandeling’ en aan het einde is die status misschien ‘goedgekeurd’. Gedurende het proces is de data dus gewijzigd.

Alle persistente data bij elkaar noemen we bij Rulecube de ‘State’.

Documents

Documenten zijn altijd belangrijke onderdelen van een dossier. Dat zijn documenten die als bewijsstuk dienen en uit een database komen (bijvoorbeeld kadastrale uittreksels of uittreksels uit het burgerregister), die door een van de stakeholders worden aangeleverd en variëren in format (denk aan werkgeversverklaringen, taxatierapporten enz.) maar ook documenten die juist door het systeem worden opgesteld (offertes, overeenkomsten, verklaringen enz.). Documenten moeten binnen DCM dus worden opgeslagen, geïnterpreteerd/begrepen en opgesteld

Proces

De mensen, data en documenten worden binnen DCM met elkaar verbonden door processtappen.

Als je mensen, data, documenten en proces flexibel en hyperagile met elkaar kunt verbinden heb je DCM.

Als je meer wilt weten over hoe Rulecube helpt om de vier basiselementen van Dynamic Case Management met elkaar te verbinden, vraag dan nu je persoonlijke demo aan via de knop hieronder. 

Read more